Stu Core T’apparten – Rocco Hunt Suoneria

Stu Core T’apparten – Rocco Hunt Suonerie Lyrics

Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu
Riest chella cos ca nun se n và chiù
Stu cor t’apparten
Ossaj picciò faj a scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a ser
Mannagg a me che m’annammor
Tutt e vot cà m’guard e cà m’parl accusì
Staser gir rind a machin finchè nu’t trov
So capac e chiammà pur tutt’ e e cumpagn toj
Ca so pazz assaj
Tu t’ncazz assaj
Quann spenn troppi sold p t’fà nu regal
Ma si bell’ assaj
Faj fint ca n’ossaj
Tu p me si n’edizione limitat
Si m’annamor e te è la fin’
Pkè foss gelus e l’ombr’ ca t’segue
M facess pur accir
Si rind a st’uocchie tuoj truvas e cos ver
Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu
Riest chella cos ca nun se n và chiù
Stu cor t’apparten
Osaj picciò faj a scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a ser, yeh, ehi
Tutt pass ma tu
Riest chella cos ca nun s’fà chiù
Stu cor t’apparten
Osaj picciò faj a scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a ser
Mannagg a me ch m’annammor
Frnesc semp accusì
Chi n va sott è semp o’cor
Ca nu c’fà chiù a suffrì
Pciò nisciun s’annammor (pciò nisciun s’annammor)
Ognun penz e fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)
Mannagg a me cà stò c’a for (mannagg a me cà stò c’a for)
Ferm ind a machin rà doj or (ind a machin dà doj or)
Nu te credo manc’ quand’ giur
Sti vas m’parn e Giud’
Nu l’agg fatt cu nisciun
Mo sto’parlan pur a sul (mo st’parlan pur a sul)
Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu
Riest chella cos ca nun se n và chiù
Stu cor t’apparten
Osaj picciò faj a scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a ser, yeh, ehi
Tutt pass ma tu
Riest chella cos ca nun s’fà chiù
Stu cor t’apparten
Osaj picciò faj a scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a ser

Scarica Suonerie Stu Core T’apparten – Rocco Hunt Gratis Per Android, iPhone

Suonerie Stu Core T’apparten – Rocco Hunt Scarica
Tags: